Multisensoryka

SMYKO-MULTISENSORYKA

Zajęcia wspierające rozwój niemowląt i małych dzieci w oparciu o metodę integracji sensorycznej.

Zajęcia prowadzone według autorskiego programu Aleksandry Charęzińskiej.

SMYKO-MULTISENSORYKA – są zajęciami o charakterze:

Rozwojowym – wspierają całościowy rozwój dziecka (integrację sensoryczną).

Profilaktycznym – zapobiegają powstawaniu deficytów sensorycznych ? związanych z tzw. deprywacją sensoryczną (czyli zbyt małą ilością różnorodnych bodźców potrzebnych do prawidłowego rozwoju).

Przesiewowym – obserwując zachowanie dziecka na zajęciach, można wstępnie określić profil sensoryczny dziecka- jeśli dziecko nadmiernie poszukuje lub konsekwentnie unika pewnych bodźców sensorycznych. Jest to pierwszy krok w celu wykrywania zaburzeń integracji sensorycznej.

Edukacyjnym – rodzice i opiekunowie dowiadują się w jaki sposób prawidłowo stymulować zmysły maluszka poprzez proste aktywności i zabawę.

multisensoryka 2
podczas zajec

Podczas zajęć

Podczas zajęć SMYKO–MULTISENSORYKI, dzieci w naturalny  sposób doświadczają różnorodnych bodźców zmysłowych co odpowiednio i całościowo stymuluje ich rozwój. Zajęcia oprócz tego, że wspierają rozwój dziecka, są świetną zabawą dla maluchów. Są to jedyne zajęcia sensoryczne w Polsce, na których dowiesz się w jaki sposób prawidłowo bawić się z dzieckiem, żeby całościowo wspierać jego rozwój.

Na zajęciach jest mnóstwo: słuchania i śpiewania, masowania i dotykania różnorodnych faktur, ściskania i zgniatania, malowania i paćkania się, obserwowania i doświadczania, smakowania i wąchania,  ruszania się i huśtania/bujania, nieskrępowanego poznawania świata wielozmysłowo. 
Udział w zajęciach  SMYKO-MULTISENSORYKA pozwoli Twojemu dziecku rozwijać się maksymalnie w ramach jego możliwości.

Terapia Integracji Sensorycznej ma bowiem na celu nie tylko dostarczanie dziecku wrażeń, poprawiających działanie jego systemu nerwowego, ale także budowanie w dziecku  poczucia własnej wartości.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO NASZEGO SŁONECZNEGO SADU WSZYSTKIE DZIECI