Projekt „Nowe miejsca opieki dla dzieci do lat 3 w żłobku w gminie Dobra” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego WZP Działania RPZP.06.06.00 Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

AKADEMIA MALUSZKA NANA NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK, PUNKT PRZEDSZKOLNY JOANNA AL ZABEN  realizuje projekt p.n. „Nowe miejsca opieki dla dzieci do lat 3 w żłobku w gminie Dobra”

Celem głównym projektu jest zwiększenie o 32 liczby kobiet powracających na rynek pracy poprzez utworzenie nowego żłobka na 32 miejsca opieki dla dzieci do lat 3 w gminie Dobra do 31.08.2019 roku.

Cel szczegółowy RPO WZ 2014- 2020: Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dziećmi do lat 3

Wartość projektu: 443 571,25 zł

Wkład funduszy europejskich: 421 392,00 zł

Pełna informacja do pobrania poniżej
Zlobek_informacja_promocyjna