Projekt „Nowe miejsca przedszkolne dla dzieci w Gminie Dobra”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego WZP Działania 8.10 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej

AKADEMIA MALUSZKA NANA NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK, PUNKT PRZEDSZKOLNY JOANNA AL ZABEN realizuje projekt p.n. „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych”. 

Projekt jest skierowany do 50 dzieci w wieku przedszkolnym, w wieku 3 i 4 lat, (26 chłopców, 24 dziewczynek) zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego na terenie Gminy Dobra oraz do 2 nauczycielek wychowania przedszkolu pracujących w nowoutworzonym przedszkolu.

Cel szczegółowy RPO WZ 2014- 2020: Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci.

Wartość projektu: 472 170,00 zł
Wkład funduszy europejskich: 401 344,50 zł

Pełna informacja w załączniku poniżej.

informacja_promocyjna