Rekrutacja do Projektu „Nowe miejsca opieki dla dzieci do lat 3 w żłobku w gminie Dobra” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego WZP Działania RPZP.06.06.00 Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

AKADEMIA MALUSZKA NANA NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK,
PUNKT PRZEDSZKOLNY JOANNA AL ZABEN
realizuje projekt p.n.
„Nowe miejsca opieki dla dzieci do lat 3 w żłobku w gminie Dobra”

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie o 32 liczby kobiet powracających na rynek pracy poprzez utworzenie nowego żłobka na 32 miejsca opieki dla dzieci do lat 3 w gminie Dobra do 31.08.2019 roku.

 

Zapraszamy do udziału w Projekcie i oferujemy wsparcie w nowowyremontowanym
i wyposażonym Żłobku

Zapraszamy kandydatów do udziału w rekrutacji !

 

Kontakt:

Telefoniczny: 535 200 233  

Oraz pod adresem:

Słoneczny Sad 49, 72-002 Dołuje

 

Pełna informacja do pobrania poniżej
Zlobek_zaproszenie_do_rekrutacji