Dzięki naszej placówce dzieci:

  • mają możliwość poznawania świata za pomocą praktycznych działań, eksploracji, obserwacji, eksperymentowania oraz podejmowania własnej aktywności poznawczej poprzez zajęcia edukacyjne przygotowane przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
  • uczą się współżycia w grupie rówieśniczej i nie tylko, zyskując dzięki temu kompetencje społeczne takie jak: empatia, współpraca, otwartość na innych ludzi, tolerancja, szacunek itp.,
  • wzbogacają bagaż doświadczeń dzięki różnorodnym zajęciom opartym o zmysłowe poznanie, umożliwiające kształtowanie postawy twórczej, poczucia estetyki, samorealizacji oraz dziecięcych zainteresowań,
  • zdobywają kompetencje niezbędne do podjęcia nauki na wyższych szczeblach edukacji,
  • poznają naturę i przyrodę dzięki przebywaniu na świeżym powietrzu,
  • podejmują decyzje, dokonują wyborów stając się współtwórcami procesu edukacyjnego,
  • stają się samodzielne nie tylko pod względem podstawowych czynności higienicznych ale także związanych z codziennym funkcjonowaniem,
  • rozwijają się nie tylko pod względem poznawczym, społecznym, fizycznym czy ruchowym ale również emocjonalnym i psychicznym,
radość i sportowa zabawa