Skip to main content

Słoneczny sad — poznajmy się!

 Słoneczny Sad to wyjątkowe miejsce, gdzie dzieci mogą rozwijać się, bawić i odkrywać świat w bezpiecznym i kreatywnym otoczeniu. Nasze prywatne przedszkole i żłobek powstały dzięki współpracy dwóch doświadczonych placówek: Akademii Maluszka NANA w Przecławiu oraz Niepublicznego Żłobka Myszka Miki w Poznaniu.

Przedszkole słoneczny sad

Doświadczenie

Dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu Akademii Maluszka NANA oraz możliwość korzystania z funduszy Unii Europejskiej pozwoliły nam stworzyć Słoneczny Sad — przedszkole i żłobek dostosowane do potrzeb i wymagań najmłodszych podopiecznych.

Nasza placówka kładzie szczególny nacisk na współpracę z rodzicami, oferując warsztaty, dni otwarte, radę rodziców, zebrania oraz indywidualne konsultacje.

Cele Słonecznego Sadu:

  1. Rozwój i samopoczucie dzieci — naszym priorytetem jest holistyczny rozwój dzieci, który osiągamy dzięki wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej oraz wsparciu specjalistów takich jak logopeda, psycholog czy położna.
  2. Rodzinna atmosfera — staramy się, aby dzieci czuły się u nas jak w rodzinnym domu, dzięki ciepłym relacjom z opiekunami i nauczycielami oraz swobodzie wyrażania siebie.
  3. Miłość do edukacji — naszym celem jest zaszczepienie w dzieciach pasji do nauki poprzez zabawę, rozbudzanie ciekawości i odkrywanie nowych rzeczy. Wykorzystujemy w tym celu różnorodne metody, techniki i formy pracy.
  4. Wprowadzanie postaw prozdrowotnych — kładziemy nacisk na kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych już od najmłodszych lat.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do naszego Słonecznego Sadu, gdzie będą mogły rozwijać się, uczyć i bawić w przyjaznej, inspirującej atmosferze.